wynik konkursu ofert w sprawie LD1M/GUp-s/160/2023

W trybie Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w toku postępowania LD1M/GUp-s/160/2023 syndyk stwierdza, że do syndyka wpłynęły dwie oferty, dotyczące zakupu pojazdu marki Opel, przy czym najwyższa oferta z ceną w kwocie 4 677 zł. Powyższa oferta została wybrana jako oferta, która wygrała konkurs ofert.