O mnie

Jestem doradcą restrukturyzacyjnym oraz radcą prawnym. Świadczę usługi doradztwa restrukturyzacyjnego oraz prawne na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

Zajmuję się sprawami upadłościowymi i restrukturyzacjami. Pełnię funkcję syndyka oraz nadzorcy układu. Specjalizuję się w prowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych. W ramach procesu oddłużenia klientów indywidualnych zapewniam kompleksową obsługę prawną w toku tzw. upadłości konsumenckiej. Doradzałem polskim wierzycielom uczestniczącym w zagranicznych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w szczególności w toku włoskiego concordato preventivo i słowackiego postępowania upadłościowego

Jednocześnie na stałe współpracuję z przedsiębiorstwami krajowymi oraz zagranicznymi z branży budowlanej (w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz branży deweloperskiej), transportowej (zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego), produkcyjnej (w szczególności kosmetycznej oraz wyrobów z tworzyw sztucznych), gastronomicznej, a także sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych. Doradzam i reprezentuję wspólnoty mieszkaniowe. Zajmuję się windykacją należności na etapie polubownym, sądowym, jak i egzekucyjnym, w tym od członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w ramach tzw. akcji pauliańskiej. Doradzam w zakresie prawa handlowego, w tym prawa umów oraz prawa pracy.

Reprezentując klientów indywidualnych, prowadzę przede wszystkim sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym sprawy spadkowe i dotyczące współwłasności. Doradzam w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prawnego transakcji w ramach obrotu nieruchomościami.

W ramach świadczonych usług prawnych kładę szczególny nacisk na bezpośredni i indywidualny kontakt z Klientem. Zapewniam elastyczne podejście do ustalania warunków współpracy z Klientem, zarówno w zakresie form kontaktu, jak i płatności za usługę, dostosowując je do potrzeb i możliwości Klienta.