O mnie

Jestem radcą prawnym oraz doradcą restrukturyzacyjnym. Świadczę usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

Na stałe współpracuję z przedsiębiorstwami krajowymi oraz zagranicznymi z branży budowlanej (w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz branży deweloperskiej), transportowej (zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego), produkcyjnej (w szczególności kosmetycznej oraz wyrobów z tworzyw sztucznych), gastronomicznej, a także sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych. Doradzam i reprezentuję wspólnoty mieszkaniowe. Zajmuję się windykacją należności na etapie polubownym, sądowym, jak i egzekucyjnym, w tym od członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w ramach tzw. akcji pauliańskiej. Doradzam w zakresie prawa handlowego, w tym prawa umów oraz prawa pracy.

Reprezentując klientów indywidualnych, prowadzę przede wszystkim sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym sprawy spadkowe i dotyczące współwłasności. Doradzam w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prawnego transakcji w ramach obrotu nieruchomościami.

Jednocześnie zajmuję się sprawami upadłościowymi i restrukturyzacjami. W ramach procesu oddłużenia klientów indywidualnych zapewniam kompleksową obsługę prawną w toku tzw. upadłości konsumenckiej. Jako doradca restrukturyzacyjny świadczę usługi m.in. w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. Doradzałem polskim wierzycielom uczestniczącym w zagranicznych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w szczególności w toku włoskiego concordato preventivo i słowackiego postępowania upadłościowego.

W ramach świadczonych usług prawnych kładę szczególny nacisk na bezpośredni i indywidualny kontakt z Klientem. Zapewniam elastyczne podejście do ustalania warunków współpracy z Klientem, zarówno w zakresie form kontaktu, jak i płatności za usługę, dostosowując je do potrzeb i możliwości Klienta.

Pełnię funkcję syndyka oraz nadzorcy układu.